Bez kategoriiWiadomości

Coraz bliżej modernizacji i rozbudowy drogi S1 łączącej Sosnowiec z Mysłowicami

Według planów Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Sosnowiec zyska dwa zmodernizowane węzły oraz jeden kompletnie nowy na drodze S1. Zarządca właśnie podpisał dwie umowy na zaprojektowanie tej rozbudowy.

Przedmiotem pierwszej z podpisanych właśnie umów ma być odcinek o długości około 2,3 km znajdujący się w Sosnowcu pomiędzy ulicą Inwestycyjną, a węzłem Jęzor. Natomiast druga umowa dotyczyć ma odcinka wynoszącego 2,7 km i zaczynającego się od węzła Jęzor w Sosnowcu, a kończącego przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach.

Łączna wartość dwóch podpisanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wynosi blisko 3,7 mln zł. Całość prac projektowych ma zostać ukończona w październiku 2023 roku. Projekt na oba odcinki wykona biuro projektowe Mosty Katowice. Koszt pierwszego odcinka to 1 790 880 zł, natomiast drugiego 1 876 980 zł.

Poszczególne odcinki będą prezentować się następująco:

Ulica Inwestycyjna (Sosnowiec) – węzeł Jęzor (Sosnowiec)
Zadanie zlokalizowane jest w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu pomiędzy ul. Inwestycyjną a węzłem Jęzor. Z zakresu projektowania wyłączony został odcinek o długości około 450 m, obejmujący wiadukt nad rzeką Bobrek oraz torami kolejowymi wraz z dojazdami. Został on przebudowany we wcześniejszych latach.

Węzeł Jęzor (Sosnowiec) – węzeł Brzęczkowice (Mysłowice) 
Inwestycja znajduje się we wschodniej części województwa śląskiego, na terenie miast Sosnowiec, Mysłowice oraz Jaworzno w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S1.

„Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie parametrów geometrycznych istniejącej drogi do parametrów technicznych drogi ekspresowej, a konstrukcji nawierzchni drogi i obiektów mostowych do nośności 11,5 t/oś. Dzięki budowie nowych i przebudowie istniejących ekranów akustycznych zmniejszy się uciążliwość wywołana hałasem od ruchu drogowego. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienia komfortu podróży i poprawy warunków środowiskowych.” możemy przeczytać na stronie GDDKiA

Dokumentacja do pierwszego z odcinków gotowa ma być wykonana w przeciągu 15 miesięcy, natomiast druga miesiąc później. Wykonawca ma wesprzeć Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad podczas przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w zakresie objaśnienia poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, a następnie podczas pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych.

Źródło: UM Sosnowiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button