Zagłębie Młodych Duchem

Czeladź – małe miasto, wielkich ludzi

Seniorzy to niewątpliwie serce i dusza każdego miasta. Codziennie starają się zjednoczyć społeczność i walczyć o lepszy byt.

Zagłębiowska Mapa Potrzeb skupia się na najważniejszych potrzebach osób starszych na terenie Zagłębia. Poprzez udział w warsztatach możemy poznać punkt widzenia na miasto
 z perspektywy osób starszych, a dodatkowo przełamać istniejący stereotyp o tylko narzekających seniorach.

Tym razem to tu w mieście Czeladź, została zorganizowana przestrzeń warsztatowa dla seniorów, którzy mieli okazję dowiedzieć się jak działa partycypacja obywatelska, ale również opowiedzieć za co i dlaczego kochają swoje miasto.

Na warsztatach seniorzy udowodnili nam jak bardzo można być zakochanym w  swojej małej ojczyźnie i jak ważna jest walka o jej lepszy stan. Nie wszyscy uczestnicy mieszkają w Czeladzi od urodzenia, ale na pewno wszyscy chcą tu mieszkać do końca życia. Dlatego tak ważne jest to aby dostosować to miasto do potrzeb starszych mieszkańców. Jednakże uczestnicy inicjatywy nie myślą tylko o sobie, ponieważ podeszli do omówienia tematu potrzeb, patrząc pod kątem różnych grup. 

Dziesięć seniorów wraz z trenerami wybrało się na spacer badawczy po Czeladzi, aby dokładniej omówić problemy. Emeryci poruszyli niedogodności osób niepełnosprawnych
 i młodzieży.

Uczestnikom warsztatów zależy również na zwiększeniu zaangażowania osób starszych
 w życiu społecznym miasta. To, że uczestnicy inicjatywy są bardzo aktywni i związani z lokalną społecznością zauważyliśmy, chcieliby więc również aby ich równolatkowie angażowali się
 w poprawę jakości życia społecznego.

Bardzo ważną kwestią poruszoną na spacerze, była również chęć zwiększenia integracji międzypokoleniowej oraz poprawienie komunikacji na temat wydarzeń mających miejsce
 w mieście. Zasugerowali, że wprowadzenie papierowego informatora o wydarzeniach miejskich było by idealnym rozwiązaniem dla osób starszych.

Czasami niewielkim kosztem można zmienić życie mieszkańców, Ci seniorzy udowodniają, że to kontakty międzyludzkie tworzą miasto, a ich zintegrowanie społeczności może być kluczem do poprawy jakości życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button