Z życia Klastra

Kompetencje społeczne w Katowicach

Umiejętności społeczne to umiejętności warunkujące efektywność regulacji emocjonalnej i radzenie sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych. Pamiętajmy, że mówiąc o sytuacjach społecznych mamy na myśli także te sytuacje, które dzieją się w systemie rodzinnym. U niektórych osób stwierdza się trudności w komunikowaniu się z innymi i brak lub niedostateczny rozwój umiejętności społecznych. W takich przypadkach należy ćwiczyć te zachowania.

Grupa z Katowic to młodzież spotykająca się po szkole w świetlicy środowiskowej św. Jacka: Paulina, Antek, Michał, Paweł, Maja, dwie Wiktorie, Karolina i Kinga. Grupa od początku charakteryzuje się otwartością, zaangażowaniem i chęcią nauki. Po przeanalizowaniu najbliższego otoczenia, zidentyfikowaniu grup docelowych i identyfikacji problemów i potrzeb, uczestnicy zdecydowali, że swój mikroprojekt chcą zrealizować dla dzieci z Domu Dziecka „Zakątek” w Katowicach.

W ramach swojej akcji społecznej zorganizowali turniej gier i zabaw dla grupy wiekowej 7-10 lat, aby przekazać również młodszym jak kształtować kompetencje społeczne w tym komunikację i współpracę. Dzięki temu nawiązały się relacje, a młodzież pomogła kolegom i koleżankom w przełamywaniu barier komunikacyjnych.

Więcej o projekcie dowiecie się z naszej strony: klaster.org.pl

Projekt „Śląska Akademia Kompetencji Społecznych” realizowany jest przez New Europe Foundation w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button