Wiadomości

Park Grabocin – czyli 5 lat czekania na efekt głosowania w Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym

Mieszkańcy Strzemieszyc Wielkich 5 lat temu głosowali w Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym na miejsce, w którym będzie można wypocząć, pojeździć na rowerze, a także zorganizować rodzinny piknik. To wszystko miał dać im Park Grabocin, który powstać miał przy ul. Grabocinśkiej, Chabrowej i linii kolejowej Tunel – Sosnowiec. No właśnie – miał, lecz po 5 latach temat nadal stoi w miejscu. Dlaczego?

W IV edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy Strzemieszyce Wielkie zgłosili projekt pn.: „Park Rekreacji i Wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich”. Idea miejsca, w którym będzie można wypocząć całą rodzinną spotkała się z bezprecedensowym poparciem, ponieważ za tym projektem zagłosowało aż 1070 mieszkańców. Wartość tej inwestycji oszacowana została na kwotę 514 tysięcy złotych.

Podczas pierwszych weryfikacji, którą każdorazowo w Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym przeprowadza Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza projekt ten uzyskał opinię – „częściowo możliwy do realizacji”. Taka opinia sprawiała, że projekt zakładać już miał jedynie trasę rolkowo-rowerową. Natomiast podczas dalszych działań pojawiły się utrudnienia formalno-prawne związane z właścicielami działek, którzy nie zostali poinformowani o fakcie planowego użycia ich działek celem realizacji tego projektu. Dąbrowski Magistrat informuje, iż ta istotna okoliczność nie została wzięta pod uwagę na etapie weryfikacji merytoryczno-prawnej zgłoszonego projektu. Co jest gigantycznym niedopatrzeniem.

Brak postępów w tej sprawie spowodował, że mieszkańcy Strzemieszyc domagali się, by środki zagospodarowane na Park Grabocin miasto przeznaczyło na inne inwestycje w ich dzielnicy. Jak informuje w swoim poście na portalu Facebook dotyczącym tej sprawy dąbrowski działacz społeczny, Michał Budny. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy mieszkańcami Strzemieszy, a Urzędem Miasta ustalono, że przeznaczone zostanie około 800 tysięcy złotych z IV i V edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego na realizację następujących inwestycji: budowy strefy aktywności przy ul. Rudnej i Rodzinnej, modernizację placu zabaw przy ul. Sportowej 16, modernizację placu zabaw przy ul. Hetmańskiej, budowę placu zabaw przy ul. Ordona oraz doposażenie OSP Strzemieszyce i montaż ławek przy ul. Warszawskiej ul. Oddziałów AK Ordona.

Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak zobowiązał się jednak, iż budowa Parku Grabocin nie zostanie porzucona, a jedynie odłożona w czasie. Dodatkowo pokryta ma być nie ze środków budżetu partycypacyjnego, a z budżetu miasta. Padał jasna obietnica, że odbędzie się to tak szybko, jak tylko to możliwe – jednak ile trzeba będzie na to czekać?

Pan Michał Budny uzyskał informację, iż aktualny plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia rozpoczęcie inwestycji. W swoim tekście przedstawia również następujący komunikat miasta – „Obecnie trwają prace umożliwiające wydzielenie wzdłuż istniejącego łącznika ul. Grabocińskiej z ul. Chabrową działek budowlanych. Aktualnie miasto wydzieliło 7 działek przeznaczonych pod budowę mieszkaniową, przygotowywanych do sprzedaży”. Dodatkowo na pytanie ile będzie trwał ten proces uzyskał taką odpowiedź –„ W zakresie przygotowania działek do sprzedaży informuję, iż nie można określić szczegółowego kalendarium tego procesu. Wszystkie nieruchomości gminne planowane do sprzedaży przygotowywane są pod względem geodezyjnym i prawnym, co wymaga czasu. Kolejne czynności, (…) realizowane są sukcesywnie w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych urzędu, a także zapotrzebowania na dany typ nieruchomości z ul. Chabrową działek budowlanych. Aktualnie miasto wydzieliło 7 działek przeznaczonych pod budowę mieszkaniową, przygotowywanych do sprzedaży”.

Magistrat informuje również o tym, iż na ten moment teren, na którym zaplanowano inwestycję wymaga kompleksowego podejścia, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium i co równie istotne rewizji wypracowanej koncepcji parku. Zatem zastanowić się można czy władze faktycznie mają dobrą wolę w tej sprawie i czy chcą by ten park powstał – nagła liczba utrudnień nie występowała jeszcze 5 lat temu. Opieszałość w pewnych decyzjach administracyjnych może jasno wskazywać na fakt, iż władzom miasta nie zależy na tym by w dzielnicy Strzemieszyce powstało nowe miejsce rekreacyjne. Aktualnie licząca blisko 7 tysięcy mieszkańców dzielnica Dąbrowy Górniczej dysponuje tylko i wyłącznie nowopowstającą tężnia solankową oraz skromnym parkiem naprzeciwko Bazyliki.

Natomiast już teraz możemy zaprosić Państwa na wywiad z Panem Michałem Budnym, jednym z inicjatorów budowy Parku Grabocin, który ukaże się w przyszłym tygodniu. Na pewno zostanie poruszona kwestia wielu nieprawidłowości w realizacji tego projektu oraz o bolączkach infrastrukturalnych dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button