Wiadomości

Ponad 34 mln zł dla Dąbrowy Górniczej!

W poniedziałek ogłoszono wyniki drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dla jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski przekazano 30 mld zł. 

To w sumie ponad pięć tysięcy inwestycji, w tym trzy i pół kilometra dróg, pięć tysięcy kilometrów chodników, zmiany modernizacyjne w 700 placówkach szkolnych i 20 budynkach infrastruktury OSP. 

Każda jednostka samorządu terytorialnego (osobno) zgłosić mogła maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie odpowiednio do 56 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł. Środki pochodzące z bezzwrotnych dotacji przeznaczone zostaną na inwestycje publiczne – budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Program Inwestycji Strategicznych objął również tereny Zagłębia Dąbrowskiego. Najwięcej, bo aż 34 mln 680 tys. zł trafi do Dąbrowy Górniczej, w tym:

4 mln 930 zł na przebudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Błędowie,

29 mln 750 tys. zł na poprawę infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej. 

Środki obejmą dwie placówki. W Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka” rozbudowany zostanie Pawilon II, w planach jest również zagospodarowanie terenu przyległego. Z kolei do Szkoły Podstawowej nr 26 w Łośniu planuje się dobudowę budynku przedszkola, a pomieszczenia pełniące dotychczas tę rolę mają być przekształcone w sale lekcyjne. Ponownie, zmiany obejmują również teren bezpośrednio przyległy do budynku. 

Do tego, że Dąbrowa Górnicza tak wysoko znalazła się w rankingu przyczynił się sam premier RP Mateusz Morawiecki, oraz poseł Robert Warwas. Warto zaznaczyć, że dwie ze wskazanych inwestycji powstaną w Błędowie i w Łośniu – dzielnicach, które przez lata pomijane były w procesach inwestycyjnych realizowanych ze środków budżetu miasta. 

Na drugim miejscu znalazł się Sosnowiec, z kwotą 30 mln zł na termomodernizację 8 obiektów edukacyjnych. Nie udało się uzyskać jednak środków na adaptację przestrzeni w dawnym budynku KWK Kazimierz – Juliusz na potrzeby przedszkola, oraz na modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej w Ostrowach Górniczych. 

Powiat będziński otrzymał 13 mln 870 tys. zł, w tym 7 mln 600 tys zł na przebudowę drogi powiatowej 4768S (ul. 27 Stycznia) w Dobieszowicach, oraz 6 mln 270 tys. zł na przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4812S (ul. Szkolna) w Preczowie.

Na wsparcie mogą liczyć również osobno, poszczególne gminy wchodzące w skład tej jednostki administracyjnej. Najwięcej jednak, bo aż 9 mln 462 tys. zł otrzymał Sławków, na wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody. Trochę mniej –  7 mln zł rozdysponowano dla gminy Wojkowice, na rewitalizację obiektu sportowego Milenium. 

Co do zasady przeważały inwestycje drogowe. Będzin otrzymał 5 mln zł na modernizację dróg w rejonie os. Zamkowego i os. Ksawera, oraz 3 mln 420 tys. na przebudowę drogi powiatowej 4714S (ul. Piłsudskiego). 

Psary z deklaracją budowy drogi gminnej wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą  mogą liczyć w sumie na 5 mln zł.  

Tyle samo otrzymają Bobrowniki, jednak przedsięwzięcie w tej jednostce dotyczyć będzie rozbudowy dróg w sołectwie Myszkowice, a konkretniej ulic Zwycięstwa i Strażackiej. Zaś kolejne 5 mln zł włodarze przeznaczą na rozbudowę sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach. 

Na ponad 4,5 mln zł liczyć mogą z kolei Mierzęcice, Czeladź oraz Siewierz. I tak odpowiednio, pierwsza z gmin 4 mln 940 tys. zł przeznaczy na budowę kanalizacji sanitarnej w Sadowie, oraz dokończenie jej drugiego etapu w sołectwie Mierzęcice. Czeladź za 4 mln 997 tys. zł planuję budowę ulicy Staropolskiej, zaś Siewierz, kwotę 4 999 850 zł przeznaczy na modernizację już istniejącej infrastruktury drogowej, a konkretniej, na przebudowę ulic Kościuszki i Ludowej. 

W sumie w ramach omawianego programu Zagłębie Dąbrowskie otrzyma ponad 133 mln zł. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button