Podczas wczorajszych obrad sosnowieccy radni ocenili ubiegłoroczny budżet miasta oraz wieloletnią prognozę finansową i zdecydowała udzielić wotum zaufania wraz absolutorium prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu. Jednak jak przedstawiał się raport?

Radni zapoznali się z raportem o stanie gminy za 2021 rok. Wynika z niego, iż miast zrealizowało 100,4 % planu rocznego jeżeli chodzi o dochody – realizując dochód ogólny w wysokości 1 310 033 067,83 zł.  Wydatki natomiast zrealizowane zostały w wysokości łącznej  1 323 566 370,75 zł, co stanowi 94,7 % planu rocznego. Deficyt budżetowy wyniósł 13 533 303,02 zł, z kolei nadwyżka operacyjna wynosiła 92 973 807,73 zł. Rozchody zrealizowano w wysokości 17 963 010, 65 zł przy przychodzie opiewającym na kwotę 125 315 055, 24 zł.  

Przeczytać również możemy, iż pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na wzrost liczby zgonów wśród sosnowiczan. W 2021 r. w Sosnowcu zmarło 3199 osób, dla porównania w 2020 r. liczba ta wynosiła 2953, a w 2019 r. było to 2588.  Niepokojący jest również spadek liczby mieszkańców Sosnowca, jeszcze w 2017 roku w Sosnowcu mieszkało 204 013 osób, natomiast w 2021 było to zaledwie 195 978 mieszkańców. Jasno z tego wynika, iż więcej osób opuszcza Sosnowiec, niż się do niego wprowadza.

Sosnowiec nadal jednak oferuje drugą, tuż za Katowicami, największą liczbę mieszkań w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli posiadając na swoim terenie ich 93,2 tyś., przy 149,8 tyś w Katowicach. Jak możemy również przeczytać ceny mieszkań w Sosnowcu poszybowały do góry o 30 % względem stycznia 2020 roku. Jest to jeden z najwyższych wzrostów w naszym kraju.

Jednocześnie władze Sosnowca w raporcie zapowiadają, iż strategia rozwoju miasta na lata 2030+ będzie się koncertować wokół takich celów strategicznych jak zrównoważona gospodarka, miasto społecznych szans i zielonego miasta. Zapowiadane są również nowe kryteria przyznawania mieszkań komunalnych za sprawą podwyższenia kryterium dochodowego, co ma wpłynąć na rozszerzenie grona mieszkańców mogących ubiegać się o mieszkanie.

Po zapoznaniu się z danymi Radni Miasta Sosnowiec wzięli udział w głosowaniach nad udzieleniem wotum zaufania i absolutorium prezydentowi Arkadiuszowi Chęcińskiemu. W obu z nich padł identyczny wynik – za głosowało 17 radnych, przeciw było 2, natomiast 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Dziękuje wszystkim radnym, którzy udzielili mi dziś wotum zaufania, dziękuję za absolutorium i za cały rok wspólnej pracy. Z tego miejsca dziękuję pracownikom Urzędu, naszych miejskich spółek i jednostek gminnych, a także tym wszystkim, którzy z nami współpracują. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Naszych mieszkańców. Wasze uwagi i spostrzeżenia są dla mnie niezwykle ważne. Pamiętajcie – Sosnowiec łączy   – w ten sposób podsumował głosowanie Arkadiusz Chęciński na swoim profilu facebookowym.

Źródło: UM Sosnowiec

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.