PolitykaWiadomości

Rada Miasta Dąbrowy Górniczej wydała zgodę na 90 milionowy kredyt dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

Dąbrowscy radni dali swoiste zielone światło poręczenie 90 milionów złotych Zagłębiowskiemu Centrum Onkologii. Ta wysoka pożyczka ma pozwolić na to, by doszło w końcu do ugody z firmą Clima, która jako wykonawca przystąpiła w 2013 roku do budowy tej placówki.

Sytuacja bez wątpienia jest poważna i niecierpiąca zwłoki ponieważ Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza ma ogromne zobowiązania, które z miesiąca na miesiąc stają się coraz większe. Wszystko to za sprawą czterech sporów sądowych ze spółką Clima, która jest wykonawcą placówki i nie otrzymała do tego momentu pełnego wynagrodzenia. Sprawa stała się na tyle skomplikowana, iż nie ma tutaj innego wyjścia jak zaciągniecie kredytu i spłacenie zobowiązań. By było to możliwe miast musiało jednak poręczyć kredyt hipotekami na własnych nieruchomościach, na co zgodę wyrazili dąbrowscy radni.

W 2017 z raportu Najwyższej Izby Kontroli mogliśmy dowiedzieć się, że inwestycja była nie tylko źle zaplanowana, ale również tragicznie zabezpieczona finansowo. Kontrolerzy wykazali, iż zabrakło realnego źródła finansowania inwestycji oraz kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Te wszystkie nietrafne decyzji spowodowały, iż w latach 2014-2015 sytuacja finansowa placówki uległa znacznemu pogorszeniu. Natomiast w 2016 rozpoczęła się batalia sądowa z wykonawcą, czyli Spółką Clima, która żądała zapłaty następujących wynagrodzeń: za zrealizowanie dodatkowych prac budowlanych opiewających na kwotę blisko 7 milionów złotych, za główne roboty budowlane blisko 72 miliony złotych, za dostarczony sprzęt medyczny kwotę ponad 57 milionów złotych, a także zapłatę dwóch rat za dostawy sprzętu na kwotę 866 tysięcy złotych.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii jednak robiło wszystko by spłacać choć częściowo swoje ogromne zobowiązania, jednak na ten moment zostało ich ponad 92 miliony złotych. To właśnie taka kwota stoi na drodze do rozwiązania sporu z wykonawca i wyjście na „prostą”.  Decyzja dąbrowskich radnych sprawi, iż 90 milionów złotych trafi na konto firmy Clima za sprawą podpisanej ugody, a 40 milionów złotych wynikających z odsetek tym samym zostanie umorzonych przez tę Spółkę.

Jako miasto możemy sfinansować potrzebne inwestycje i zakupić dla szpitala najnowocześniejszy sprzęt. Jednak jak wytłumaczyć mieszkańcom, że nie będą mogli z tego skorzystać, bo szpital nie dostanie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia albo przyznanych środków nie starczy nawet na pokrycie kosztów badania bądź terapii. Póki nie zmieni się system wyceny świadczeń oraz ich kontaktowania ta trudna sytuacja będzie się tylko pogłębiać „  – komentował sytuację prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button