Zagłębie Młodych Duchem

Seniorzy wezmą sprawy w swoje ręce

Według panującej opinii wiek dojrzały i starość to dla wielu osób okres zobojętnienia, utraty radości życia, smutku i spadku życiowej aktywności. Ale wcale nie musi tak być! Im więcej wiemy o starości, tym łatwiej zrozumieć nam samych siebie i innych. Inne wymagania, potrzeby i oczekiwania, inny styl życia i sposób spędzania wolnego czasu sprawił, że pojawiło się zapotrzebowanie na bezpośredni wpływ seniorów na infrastrukturę gmin. Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów to nic innego, jak wsparcie seniorów w ich codziennym życiu poprzez możliwość samorealizacji, uczestnicwa w życiu lokalnej polityki i wprowadzaniu realnych zmian na działania władz gmin, ponieważ planując różnego rodzaju remonty czy budowy rzadko biorą one pod uwagę potrzeby seniorów i problemy wynikające m.in. z ich słabszej mobilności. Jest to oferta idealna dla seniorów, którzy są aktywni, nie lubią bezczynności i mimo przejścia na emeryturę chcą poszerzać swoją wiedzę oraz mieć wpływ na kształtowanie infrastruktury gminy dla lokalnej społeczności.

Celem projektu “Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów” jest zwiększenie świadomości jego uczestników w zakresie korzyści płynących z angażowania się w tworzenie lokalnej polityki z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej. Program skierowany jest do seniorów (osób powyżej 60 roku życia) mieszkających na terenie Zagłębia. W ramach inicjatywy zostaną przeprowadzone warsztaty w 5 gminach: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Psarach, Czeladzi i Sosnowcu, podczas których uczestnicy dowiedzą się, co to jest partycypacja, jakie są metody i narzędzia partycypacji społecznej oraz jaka jest rola społeczeństwa w projektowaniu miast. W dyskusji skupimy się na obszarach, które są ważne dla seniorów, gdzie pojawiają się konflikty dotyczące funkcji przestrzeni czy sprzeczne interesy różnych grup. Warsztaty pomogą uczestnikom w zrozumieniu tego, jak należy rozpoznawać potrzeby, jak tworzyć rozwiązania i jak sprawić, aby były one efektowne i nie wykluczały żadnej z grup mieszkańców.

Dodatkowo, uczestnicy będą mieli okazje odbyć spacer badawczy po terenach swojej gminy, w trakcie którego będą wskazywać miejsca wymagające zmiany pod kątem dopasowania ich do potrzeb seniorów. Spacer badawczy to terenowa metoda badawcza, służąca badaniu przestrzeni, mapowaniu konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji oraz obserwacji aktualnego użytkowania przestrzeni. Aby zapewnić uczestnikom komfort udziału w spacerze, badania terenowe będą organizowane w okresie wakacyjnym, co obniży uzależnienie od warunków atmosferycznych. Przed rozpoczęciem spaceru każdy uczestnik otrzyma specjalny kwestionariusz, w którym będzie mógł zapisywać swoje uwagi i sugestie odnośnie potencjalnych zmian. Dzięki niemu powstanie materiał, który zostanie wykorzystany do opracowania wskazanych potrzeb i proponowanych rozwiązań, a finalnie do sporządzenia petycji do władz lokalnych. Zdobyte informacje zostaną naniesione na mapy lokalnych potrzeb seniorów, co pozwoli lepiej zobrazować konkretne wyzwanie wskazane przez uczestników i lepiej opisać proponowane rozwiązanie. Mapy potrzeb seniorów wraz z petycjami zostaną przekazane przedstawicielom lokalnych władz poszczególnych gmin. 

Organizatorem wydarzenia jest Klaster Innowacji Społecznych – konsorcjum śląskich organizacji i przedsiębiorstw społecznych. Zajmujemy się realizacją projektów społecznych, w tym projektów operatoskich głównie w obszarze edukacji, cyfryzacji i polityki międzynarodowej. Projekt “Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów” finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywni+ na lata 2021-2025. Edycja 2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button