Już dziś, 20 kwietnia 2022 roku, do Klastra Energetycznego dołączyły trzy kolejne gminy – Bobrowniki, Psary, Wojkowice, a także spółka – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) Zagłębie.

„Klaster Energii Bobrowniki – Wojkowice – Psary” powstał z inicjatywy Wojciecha Płachetki, Dyrektora Generalnego XOOG Klastry Energii – spółki zajmującej się klasyfikacją energetyczną. Przedmiotem jej działalności jest przede wszystkim współpraca z samorządami i sektorem przemysłowym. Koncentruje się między innymi na zagadnieniach odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, elektro- i wodoromobilności.

Jak mówi Prezes Zarządu SIM Zagłębie, Piotr CzarnojańczykSIM Zagłębie chce budować zgodnie ze standardami efektywności energetycznej. Wierzymy w to, że włączenie się w strukturę Klastra, pozwoli nam lepiej zbilansować ilość zużywanej energii w ramach każdej z inwestycji, oraz zacieśniać współpracę z gminami pod kątem tych działań

Przy udziale dyrektora Klastrów Energii (w roli koordynatora) – Michała Mroskowiaka, władz samorządów gmin tj. Małgorzaty Bednarek – wójta gminy Bobrowniki, Tomasza Sadłonia – wójta gminy Psary, Tomasza Szczerby – burmistrza gminy Wojkowice, oraz Piotra Czarnojańczyka – Prezesa Zarządu SIM Zagłębie, podpisano dziś stosowne porozumienie.

Na co mogą liczyć gminy przystępujące do Klastra Energetycznego? Prowadzone działania mają zmierzać do osiągnięcia ich energetycznej niezależności. Podstawowym celem Klastra jest obniżenie cen energii elektrycznej zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla mieszkańców gmin. Wynikiem pierwszej fazy prac koordynatora będzie powstanie Strategii Rozwoju Klastra. Równolegle prowadzone są prace, mające na celu pozyskanie dofinansowań ze środków zewnętrznych. 

O motywację samorządów dołączenia do Klastra Energetycznego, zapytaliśmy burmistrza gminy Wojkowice – Tomasza Szczerbę Przede wszystkim musimy odpowiedzieć na rosnące koszty dotyczące energii elektrycznej, wiemy doskonale, jak to wygląda w praktyce i chcemy temu przeciwdziałać. Dzisiaj sytuacja na rynku energii jest taka, że uprawnienia do emisji CO2 stale rosną. Ma to bezpośredni wpływ na cenę zakupową energii, która szybuje w górę. Powołanie Klastra Energetycznego, pójście w stronę odnawialnych źródeł energii, jest działaniem absolutnie przyszłościowym. 

– My jako Wojkowice korzystamy już z takich rozwiązań, w 2017 roku zrealizowaliśmy inwestycję budowy elektrowni fotowoltaicznej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków, dzięki czemu, nie musimy dzisiaj podnosić mieszkańcom cen za oczyszczanie ścieków. Są to konkretne rozwiązania i praktyki – dodaje burmistrz Wojkowic.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.