25 luty 2022 rok to dzień warty zapamiętania. Już dziś, z inicjatywy Platformy Przemysłu Przyszłości (fundacji Skarbu Państwa), na Śląsku powstała Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości. Jako ciało doradcze o znaczeniu wojewódzkim działać będzie na rzecz rozwoju Przemysłu 4.0 Regionu. 

To kolejne już tego typu forum na mapie Polski, które służyć ma wzmocnieniu ekosystemu biznesowego, poprzez opiniowanie programów wsparcia transformacji cyfrowej, czy też promowanie nowoczesnych rozwiązań. 

W jej skład wchodzą lokalne autorytety – przede wszystkim przedsiębiorcy, naukowcy oraz samorządowcy, którzy wspólnie mają angażować się we wdrażanie rządowych i samorządowych rekomendacji w zakresie krajowej polityki przemysłowej, m.in. Piotr Czarnojańczyk – Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Zagłębie, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Artur Kozłowski – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łukasz Oprawski – Prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju, Jan Lesiak – Dyrektor Centrum Innowacji Silesia (CIS).

W obszarze ich zainteresowań mieścić się będzie również wskazywanie miejsc, które wymagają wsparcia i identyfikacja ich potrzeb. Wszystko ma być oparte na wzajemnym przepływie wiedzy i budowaniu relacji. 

Regionalne Rady zajmą się również prowadzeniem przedsięwzięć mających na celu promowanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 – m.in. warsztatów czy szkoleń dla przedsiębiorców,  jak i opiniowaniem programów wsparcia transformacji cyfrowej. 

Współpracować będą również z Hubami Innowacji Cyfrowych (punktami kontaktowymi wspierającymi regionalny ekosystem informacji), a także pomogą Platformie Przemysłu Przyszłości przy prowadzeniu przez nią badań na lokalnym terenie. 

Prezydium Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości zostało powołane przez zarząd Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, w skład prezydium wchodzi:

  • Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, jako przewodniczący,
  • Janusz Michałek –  Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A, jako wiceprzewodniczący,
  • Petros Tovmasyan -Prezes Klastra Innowacji Społecznych, jako członek Prezydium. 

Po części inauguracyjnej, swoje wystąpienie przedstawił Robert Kłosowski, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości, który zwrócił uwagę na cel samej PPP – Platforma Przemysłu Przyszłości jest fundacją Skarbu Państwa, która została założona na mocy ustawy z 17 stycznia 2019 roku. Naszym celem nadrzędnym jest wspieranie sektora MŚP. Zmierzamy do tego, aby różnica pomiędzy wielkimi koncernami zagranicznymi, działającymi w Polsce, a małymi i średnimi przedsiębiorcami najczęściej z wyłącznie polskim kapitałem, nie była tak odczuwalna jak obecnie. 

Z kolei Tomasz Zjawniony, przewodniczący Rady, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, podkreślił potrzebę wspólnego działania – PPP to organizacja, która nie będzie funkcjonowała jak duże konstrukcje administracyjne. (…) Chcemy wykorzystać potencjał nie tylko samej platformy, ale przede wszystkim naszą wewnętrzną siłę – przy połączeniu tych kompetencji powstanie coś wyjątkowego i opłacalnego biznesowo. Wszyscy kładziemy duży nacisk i wielką nadzieję na to, że to się uda.

Powstała Rada zbierać się będzie na posiedzeniach. Udział w jej obradach oparty jest na zasadzie wolontariatu.

Powstała Rada funkcjonować będzie w formie posiedzeń, udział w jej pracach ma być oparty na zasadzie wolontariatu.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.