Sprawy lokalne

Spółka SIM Zagłębie z pierwszym pozwoleniem na budowę!

7 grudnia w Pałacu Schoena w Sosnowcu SIM Zagłębie świętowała swój jubileusz.

Spółka w momencie powstania (dokładnie rok temu) była czwartym podmiotem w
województwie śląskim i dwudziestym w całym kraju.
Mieszkania tworzone w ramach SIM mają być przeznaczone dla osób i rodzin
nieposiadających zdolności kredytowej, ale jednocześnie dysponujących środkami na
regularne opłacanie czynszu. Ponadto warunkiem koniecznym jest brak tytułu prawnego do
nieruchomości w miejscowości, w której osoba taka chciałaby mieszkanie nabyć.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się włodarze dziesięciu gmin wchodzących w jej skład
Spółki; Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski, Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata
Bednarek
, Burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, Burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek,
Burmistrz Ogrodzieńca Anna Pilarczyk, Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Burmistrz
Siewierza Zdzisław Banaś, Burmistrz Szczekocin Jacek Lipa, Burmistrz Wojkowic Tomasz
Szczerba
, Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń.
Obecni byli również przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości z Prezesem
Arkadiuszem Urbanem na czele, a także członkowie Rady Nadzorczej SIM Zagłębie.

Wszystkich nas łączy wspólna idea – opowiadamy się za koniecznością promowania
mieszkalnictwa niskoczynszowego w naszym regionie. Wspólnie chcemy przełamywać
powszechny sceptycyzm dotyczący inwestycji publicznych i pokazać, że Państwo może
skutecznie rywalizować na rynku mieszkaniowym

tymi słowami przywitał gości Prezes Zarządu
SIM Zagłębie. – Piotr Czarnojańczyk

Zależy nam na tym, żeby niskoczynszowe budownictwo społeczne rozwijało się
równomiernie w każdej gminie


Głos zabrał również Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości – Arkadiusz Urban, który
podsumował dotychczasowe osiągnięcia SIM-ów w województwie śląskim

Proces inwestycyjny mimo tych wszystkich trudności posuwa się dość szybko (…). Możemy mówić
już nawet o pozyskiwaniu pozwoleń na budowę. Mamy ich co raz więcej. Na chwilę obecną
łącznie jest to około 1500 mieszkań (w pozwoleniach na budowę) w skali Polski.


Prezes Zarządu SIM Zagłębie – Piotr Czarnojańczyk podsumował rok w kilku statystykach:

Nasze osiągnięcia można podsumować w trzech liczbach: 7 – tyle złożyliśmy wniosków do
Banku Gospodarstwa Krajowego o współfinansowanie inwestycji kredytem SBC, 6 – tyle
wnieśliśmy nieruchomości do Spółki i 3 – tyle umów na wykonanie projektów budowlanych
zawarliśmy do tego dnia. Ale najbardziej cieszy mnie liczba 1 – jest to niespodzianka, którą
chciałem się z Państwem podzielić. Mianowicie w dniu dzisiejszym został złożony wniosek
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji w Chrzanowie. Cztery
tygodnie przed terminem.


Przy współpracy z Burmistrzem Chrzanowa Robertem Maciaszkiem u zbiegu ulic Zielonej i
Mieszka I powstanie 66 mieszkań. Będzie to jeden z najnowocześniejszych budynków
mieszkalnych w Polsce.


Na podobnym etapie zaawansowania są prace dotyczące inwestycji w Sosnowcu przy ulicy
Hubala Dobrzańskiego oraz w Czeladzi przy ulicy 21 Listopada.


Zaproszeni parlamentarzyści i samorządowcy z terenu Zagłębia Dąbrowskiego m.in. Poseł
Robert Warwas
, Poseł Rafał Adamczyk, Poseł Barbara Dolniak, Senator Joanna Sekuła
zwracali uwagę na to, że do owocnej współpracy rządu z samorządem potrzeba przede
wszystkim sprzyjającego ustawodawstwa.


Poseł Robert Warwas nawiązał w tym miejscu do uchwalonej niedawno ustawy o
kooperatywach mieszkaniowych, co ma przyczynić się do czynnego udziału przyszłych
mieszkańców w procesach decyzyjnych dotyczących powstających inwestycji (także w
przypadku realizacji niskoczynszowego budownictwa społecznego).

Jestem z wykształcenia prawnikiem i doskonale wiem, jak złe prawo – niejasne i
nieprecyzyjne potrafi zniszczyć najlepszą inicjatywę, w tym przypadku inicjatywę społeczną.
Od początku głoszę regułę: zamiast dwóch byle jakich przepisów, jeden a dobry

podsumowała poseł Barbara Dolniak.


Kluczowym momentem spotkania było podpisywanie przez zaproszonych gości wizualizacji
wszystkich dziesięciu inwestycji SIM Zagłębie. Jak poinformował Prezes Zarządu w
przyszłości grafiki te mają trafić na licytację, a zebrane w ten sposób środki zostaną
przekazane na cele charytatywne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button