Od 21 do 27 lutego 2022 roku odbywa się kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jest to czas, w którym poszkodowani w szczególny sposób mogą uzyskać nieodpłatnie fachową pomoc i wsparcie, a przede wszystkim zaś poczucie, że ich los nie jest obojętny ani dla świata, ani dla prawa. Pomocną dłonią służy wykwalifikowana kadra –  asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci jak również psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci.

Jak stwierdził Ferdinand von Schirach: „Pewien funkcjonariusz policji powiedział kiedyś sędziemu jednego z trybunałów federalnych, że obrońcy to tylko hamulce u wozu sprawiedliwości. Sędzia odparł, że wóz bez hamulców jest do niczego”. Tegoroczne obchody zbiegły się w czasie z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który mocą ustawy z 12 lutego 2003 r., ustanowiony został na 22 lutego. Dostrzeżenie i odpowiednia reakcja na problemy pokrzywdzonych jest realizacją zasady równości wobec prawa jak i szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej. Sprawnie działający system prawny jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania państwa.

Darmowe wsparcie jest możliwe dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości, które w swoich ramach utworzyło specjalny Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym (Fundusz Sprawiedliwości), umożliwiający oferowanie bezpłatnych świadczeń. Co należy podkreślić, środki pochodzą z kar zasądzonych od sprawców przestępstw, są więc swego rodzaju całkowicie uzasadnionym i należytym zadośćuczynieniem za krzywdy na rzecz ofiar, a przynajmniej jego częścią.

Wsparcie udzielane będzie w ramach działalności ośrodków pomocy pokrzywdzonym zlokalizowanych na terenie całego kraju, których dokładne adresy odnaleźć można na stronie Funduszu Sprawiedliwości – funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/ . Najbliższe miejsce, w którym mieszkańcy Zagłębia mogą uzyskać pomoc znajduje się w Sosnowcu (przy ulicy Kościelnej 16), w Dąbrowie Górniczej (przy ulicy ulicy Królowej Jadwigi 15) oraz w Będzinie (przy ulicy Sączewskiego 27/7).

Wizyta w placówce musi być poprzedzona wcześniejszym umówieniem się i potwierdzeniem przyjęcia, możliwy jest również kontakt telefoniczny, za pośrednictwem Linii Pomocy Pokrzywdzonym. Adresatami form pomocy są przede wszystkim osoby pokrzywdzone, ale również w miarę potrzeby osoby im najbliższe

Powołując się na przepisy ustawy Kodeks postępowania karnego, osobą pokrzywdzoną jest „osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo”. Z kolei osoba najbliższa, zgodnie z Kodeksem karnym to: „małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”.

Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku, w samym województwie śląskim odnotowano 117 632 przestępstw. Tym samym, region ten plasuje się na niechlubnym pierwszym miejscu w rankingu województw najbardziej zagrożonych przestępczością. Statystyki te pokazują jak ważną i potrzebną inicjatywą są działania prowadzone w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.