Od 16 marca obywatele Ukrainy będą mogli zarejestrować się w urzędach miast czy gmin, gdzie otrzymają numer PESEL. Jak przygotowane na to wydarzenie są miasta Zagłębia: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza oraz Będzin?

W Będzinie taki dokument można będzie odebrać w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11 Listopada. Urząd czynny jest w poniedziałki (od 7:30 do 17:00), wtorki-czwartki (od 7:30 do 15:30) oraz w piątki (od 7:30 do 14:00). Planowane są cztery stanowiska, by się do nich dostać, należy wejść od boku budynku, od strony Urzędu Stanu Cywilnego. Następnie należy szukać pokoju numer 5, który znajduje się na parterze.
Zatrudniona została także pomoc administracyjna posługująca się językiem ukraińskim, która ma wspomóc w wypełnieniu wniosków. Według danych rzecznika prasowego w Będzinie z 15 marca 2022 roku, w całym powiecie będzińskim znalazło schronienie 1362 uchodźców z Ukrainy.

Urząd Miasta Będzin Źródło: Będzin Górą

W sąsiadującym Sosnowcu zostaną postawione specjalne, ogrzewane namioty, przy al. Zwycięstwa, na samym parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego. W pomocy z uzupełnieniem wniosku pomagać będą wolontariusze posługujący się językiem ukraińskim. Dodatkowo dla interesantów przygotowany został też taki wniosek w ich ojczystym języku.

Urząd Miasta Sosnowiec Źródło fot. Michał Sz.

W Dąbrowie Górniczej Ukraińcy będą mogli ubiegać się o numer PESEL w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Granicznej 21 na stanowiskach ewidencji ludności. Dostęp będzie możliwy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, czyli poniedziałek-środa (od 7:30 do 15:30), czwartek (od 7:30 do 18:00) oraz piątek (od 7:30 do 13:00). W wypełnieniu wniosków będą pomagali pracownicy administracyjni, którzy nadawali obcokrajową już numer PESEL na dotychczasowych zasadach.

Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Źródło: Dąbrowa Górnicza nasze miasto

Każdy z reprezentantów miast: Kinga Wesołowska-Bodzek (rzecznik prasowy urzędu miejskiego w Będzinie), Rafał Łysy (rzecznik prasowy urzędu miejskiego w Sosnowcu) oraz Paweł Gradzik (rzecznik prasowy urzędu miejskiego
w Dąbrowie górniczej) podkreśla, że najważniejszy jest teraz specjalny sprzęt do obsługi tego przedsięwzięcia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest odpowiedzialne za dostarczenie odpowiednich czytników, skanerów, a także oprogramowania by cała obsługa mogła przejść sprawnie.

Co w ogóle trzeba zrobić, by zostać zarejestrowanym oraz otrzymać numer PESEL?

Konieczne będzie:

  • osobiste stawiennictwo w dowolnym organie gminy na terytorium RP w przypadku osób powyżej 12 roku życia
    (w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości dziecka stawiennictwo osobiste również dotyczy osób małoletnich do 12 roku życia),
  • złożenie wniosku o nadanie nr PESEL,
  • przedłożenie dokumentu tożsamości (np. paszportu, dowodu osobistego), Karty Polaka, aktu urodzenia,
  • w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości-wypełnienie oświadczenia pod rygorem, odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
  • dołączenie aktualnej fotografii (biometrycznej, nie starszej niż 6 miesięcy),
  • złożenie odcisków palców (z wyjątkiem dzieci do lat 12).

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.