Wiadomości

Przegadaj projekt w swojej dzielnicy!

Pod koniec września rozpoczną się spotkania w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej będzie mógł wziąć udział w spotkaniu w swojej dzielnicy lub osiedlu. Podczas spotkań dąbrowianie będą dyskutować na temat zgłoszonych pomysłów, a następnie zadecydują o tym, które z nich zostaną zrealizowane.

Projekty, które trafią pod dyskurs w dąbrowskich dzielnicach i osiedlach powstały na podstawie pomysłów mieszkańców. Na przełomie maja i czerwca dąbrowianie mogli zgłaszać swoje propozycje, które następnie trafiły pod ocenę merytoryczną i prawną magistratu. Miejmy nadzieje, że tym razem wszystkie z nich zostały odpowiednio zbadane, by nie było rozczarowań, jak chociażby w przypadku Parku Grabocin.

– W ramach tej weryfikacji braliśmy pod uwagę m.in.: priorytety ustalone dla danych osiedli podczas serii marcowych spotkań, własności gruntów, zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także szacunkowe koszty ich realizacji tłumaczą przedstawiciele Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywizacji Obywatelskiej UM.

Spotkania nie tylko pozwolą dowiedzieć się mieszkańcom jakie pomysły zostały przedstawione magistratowi, ale i także o nich przedyskutować. Po szczegółowych dyskusjach zostaną podjęte decyzje, które zaprocentują w przyszłym roku. Ta forma Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego powraca po dwuletniej przerwie. Przez ostatnie edycje nie było spotkań w dzielnicach i na osiedlach.

Na przełomie maja i czerwca po marcowych konsultacjach trafiło do magistratu 246 propozycji, 12 złożono niezgodnie z procedurą, 4 trafiły po terminie, a aż 230 było poprawnych. Początkowo jedynymi miejscami, z których nie napłynęły wnioski były Marianki i Stara Dąbrowa.

– W przypadku Marianek bazowaliśmy na przygotowanym w zeszłym roku raporcie otwarcia dla dzielnicy, w którym zebrano m.in. uwagi i propozycje mieszkańców. Wiosną, jako priorytet, wskazali infrastrukturę czasu wolnego. Jedyny gminny teren, na którym można coś w tym zakresie wykonać, to plac za przystankiem. O zagospodarowaniu tego miejsca będzie można teraz porozmawiać – wyjaśnia Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywizacji Obywatelskiej UM.

Jeżeli chodzi natomiast o Starą Dąbrowe, to w tej dzielnicy za punkt wyjścia posłużył raport oraz ponowne rozmowy z mieszkańcami. Stawiano tutaj na zły stan chodników w dzielnicy, dlatego jako propozycja pojawił się remont chodnika w rejonie V Liceum Ogólnokształcącego.

Należy przypomnieć, że w tym roku nie będzie ogólnomiejskiego  Budżetu Obywatelskiego. Władze miasta postanowiły go tymczasowo zawiesić, a decyzja ta została podjęta na czerwcowej Radzie Miejskiej. Argumentowano to spokojną organizacją konsultacji i warsztatów, a także praca nad nowymi zasadami realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Pula środków na zadania wskazane przez dąbrowian w Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym wynosi 7 mln zł. Kwoty dla poszczególnych osiedli zależą od liczby mieszkańców. Szczegółowy harmonogram spotkań znajdą Państwo TUTAJ.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button