Z życia Klastra

Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów

Celem projektu Zagłębiowska Mapa Potrzeb Seniorów jest wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu poprzez: możliwość samorealizacji, uczestnictwa w życiu lokalnej polityki i posiadaniu realnego wpływu na działania władz gmin.

Przedstawiciele grup senioralnych zwrócili uwagę na to, że gmina, planując różnego rodzaju remonty czy budowy rzadko bierze pod uwagę ich potrzeby i problemy wynikające m.in. z ich słabszej mobilności. Z uwagi na brak forum współpracy z samorządem w postaci Gminnych Rad Seniorów lub innych narzędzi partycypacji w tworzeniu prawa lokalnego – osoby starsze nie wiedzą jak komunikować się z władzami lokalnymi, które pozwolą im wpływać na rozwój polityki lokalnej z uwzględnieniem ich potrzeb. Seniorzy postrzegane były jako osoby bierne i nieangażujące się w lokalne sprawy publiczne. Taki wizerunek sprawia, że sami seniorzy uważają, iż z uwagi na swój wiek nie powinni już angażować się w sprawy publiczne.

Seniorzy biorący udział w warsztatach wpłynął pozytywnie na ich aktywność obywatelską, wzrósł ich poziom wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi partycypacji, możliwości uzyskiwania informacji publicznej od lokalnych samorządów i lepszej oddolnej kontroli działania władz. Zorganizowane warsztaty z pisania petycji nauczyły seniorów jak pisać petycje oraz jak komunikować się z lokalną władzą, dały im poczucie, iż mają wpływ na podejmowane decyzje w swojej gminie.

Przedstawiciele grup senioralnych zwrócili uwagę na to, że gmina, planując różnego rodzaju remonty czy budowy rzadko bierze pod uwagę ich potrzeby i problemy wynikające m.in. z ich słabszej mobilności. Z uwagi na brak forum współpracy z samorządem w postaci Gminnych Rad Seniorów lub innych narzędzi partycypacji w tworzeniu prawa lokalnego – osoby starsze nie wiedzą jak komunikować się z władzami lokalnymi, które pozwolą im wpływać na rozwój polityki lokalnej z uwzględnieniem ich potrzeb. Seniorzy postrzegane były jako osoby bierne i nieangażujące się w lokalne sprawy publiczne. Taki wizerunek sprawia, że sami seniorzy uważają, iż z uwagi na swój wiek nie powinni już angażować się w sprawy publiczne.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.
Projekt realizowany od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button