Zagłębiowskie Forum Młodzieżowe

Zagłębiowskie Forum Młodzieżowe

Organizujemy otwarte spotkania dla młodych społeczników, pasjonatów, aktywistów, którzy będą mogli zaprezentować tematy ważne z ich punktu widzenia. Spotkania mają charakter zarówno edukacyjny jak i integracyjny. Tematy są zróżnicowane dotyczące komunikacji publicznej, przez tematy prawne, po zagadnienia dotyczące ochrony przyrody. Na spotkania ZFM zapraszamy gości z ciekawymi prelekcjami. W trakcie otwartych spotkań najłatwiej poznać sfery działalności samorządu, które nie spełniają standardów jawności i przejrzystości.

Jak wygląda lokalna polityka Zagłębia – 20 X – Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Zagłębie Młodych zaprasza na pierwsze spotkanie młodzieżowe, które będzie dotyczyć polityki regionalnej. Forum poprowadzi Prodziekan ds. badań naukowych i umiędzynarodowienia Wydziału Nauk Społecznych Profesor uczelni Waldemar Wojtasik, który opowie o specyfikacji zachowań wyborczych w Zagłębiu Dąbrowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button